ชุดตรวจฯ"จีที"
"GT" Pesticide test-kit

ตารางที่2

แนะนำชุดตรวจฯ"จีที"

 
 

ประสิทธิภาพของชุดตรวจ"จีที"


ตารางที่2 : GT-test kit พบว่าไม่ปลอดภัย แต่วิธีมาตรฐานปลอดภัย(ส่วนใหญ่พบสารพิษหลายชนิดในตัวอย่างเดียวกัน)
/ไม่มีค่ากำหนด 16 ตัวอย่าง

ชนิดตัวอย่าง

GT-test kit

วิธีมาตรฐาน

ค่าความปลอดภัย

1. ส้ม( ตย.ที่ 17)

พบไม่ปลอดภัย

ไดเม็ทโธเอท 0.87 มก./กก.

Citrus fruits 2 มก/กก

โปรฟีโนฟอส 0.08 มก/กก

1 มก/ กก

ไดโคฟอล 0.19 มก./กก.

Citrus fruits 5 มก/กก

2. ส้ม( ตย.ที่ 18)

พบไม่ปลอดภัย

ไดเม็ทโธเอท 1.87 มก./กก.

Citrus fruits 2 มก/กก

เม็ทธามิโดฟอส 0.03 มก./กก.

Citrus fruits 0.5 มก/กก

ไซเปอร์มีทริน 0.12 มก/กก

Citrus fruits 2 มก/กก

3. ส้ม( ตย.ที่ 19)

พบไม่ปลอดภัย

ไดเม็ทโธเอท 0.12 มก./กก.

Citrus fruits 2 มก/กก

เม็ทธามิโดฟอส 0.13 มก./กก.

Citrus fruits 0.5 มก/กก

มาลาไธออน < 0.01 มก./กก.

Citrus fruits 4 มก/กก

เตตระไดฟอน 0.26 มก./กก.

ไม่มีค่ากำหนด

ไซเปอร์มีทริน 0.09 มก/กก

Citrus fruits 2 มก/กก

4. คะน้า( ตย.ที่ 20)

พบไม่ปลอดภัย

เอ็นโดซัลแฟน < 0.01 มก/กก

Kale 1 มก/กก

5. คะน้า( ตย.ที่ 21)

พบไม่ปลอดภัย

เอ็นโดซัลแฟน 0.01 มก/กก

Kale 1 มก/กก

คาร์โบฟูแรน 0.19 มก/กก

Cauliflower 0.2 มก/กก*, Cabbage 0.5มก/กก*

ไซเปอร์มีทริน 0.78 มก/กก

Kale 1 มก/กก

6. ถั่วฝักยาว( ตย.ที่ 22)

พบไม่ปลอดภัย

ไดเม็ทโธเอท 0.62 มก/กก

Beans 2 มก/กก

7. ถั่วฝักยาว( ตย.ที่ 23)

พบไม่ปลอดภัย

เม็ทธามิโดฟอส 0.16 มก./กก.

Egg Plant 0.1 มก/กก*

ไซเปอร์มีทริน 0.11 มก/กก

Egg Plant 0.2 มก/กก*

ไซฮาโลทริน 0.12 มก/กก

Cabbage 0.2 มก/กก*

8. ถั่วแระสด( ตย.ที่ 24)

พบไม่ปลอดภัย

ไซเปอร์มีทริน < 0.05 มก/กก

Egg Plant 0.2 มก/กก*

9. ถั่วแระสด( ตย.ที่ 25)

พบไม่ปลอดภัย

เมวินฟอส 0.09 มก/กก

Peppers 0.5 มก/กก

เม็ทธามิโดฟอส 0.43 มก./กก.

Egg Plant 0.1 มก/กก*

ไซเปอร์มีทริน 0.48 มก/กก

Egg Plant 0.2 มก/กก*

10. พริกขี้หนู( ตย.ที่ 26)

พบไม่ปลอดภัย

โปรฟีโนฟอส 0.03 มก./กก.

Pepper, Chili 5 มก/กก*

11. พริกขี้หนู( ตย.ที่ 27)

พบไม่ปลอดภัย

โปรฟีโนฟอส 0.10 มก./กก.

Pepper, Chili 5 มก/กก

เม็ทธามิโดฟอส 0.02 มก./กก.

Pepper, Chili 2 มก/กก

เอ็นโดซัลแฟน 0.03 มก/กก

Tomato 0.5 มก/กก*

12. ผักชี( ตย.ที่ 28)

พบไม่ปลอดภัย

พาราไธออน-เม็ทธิล
0.05 มก/กก

Celery 5 มก/กก* , Carrot 1 มก/กก*

13. กวางตุ้ง( ตย.ที่ 29)

พบไม่ปลอดภัย

เม็ทธามิโดฟอส 0.18 มก./กก.

Broccoli 1 มก/กก*

ไซเปอร์มีทริน 0.04 มก/กก

Kale 1 มก / กก*

14. กวางตุ้ง( ตย.ที่ 30)

พบไม่ปลอดภัย

เม็ทธามิโดฟอส 0.19 มก./กก.

Broccoli 1 มก/กก*

15. กวางตุ้ง( ตย.ที่ 31)

พบไม่ปลอดภัย

เม็ทธามิโดฟอส 0.19 มก./กก.

Broccoli 1 มก/กก*

16. กวางตุ้ง( ตย.ที่ 32)

พบไม่ปลอดภัย

ไดโคโตฟอส 0.05 มก./กก.

ไม่มีค่ากำหนดยกเว้น USA ให้พบได้เฉพาะในเมล็ดฝ้ายไม่เกิน 0.05 มก./กก.

เอ็นโดซัลแฟน 0.02 มก/กก

Kale 1 มก/กก*

ไซเปอร์มีทริน 0.03 มก/กก

Kale 1 มก / กก*

*ใช้ค่ากำหนดของสารพิษกับชนิดผักใกล้เคียง เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีค่ากำหนดในผักชนิดนั้นๆ

 

 

 

 

bottomline
 

ผู้ดูแลเว็บ | เว็บเกี่ยวข้อง
© 2004 GT trading