ชุดตรวจฯ"จีที"
"GT" Pesticide test-kit

ตารางที่3

แนะนำชุดตรวจฯ"จีที"

 
 

ประสิทธิภาพของชุดตรวจ"จีที"


ตารางที่3 : 3. GT-test kit พบว่าไม่ปลอดภัย แต่วิธีมาตรฐานตรวจไม่พบ 12 ตัวอย่าง

ชนิดตัวอย่าง

GT-test kit

วิธีมาตรฐาน

1. ถั่วไร้ญาติ ( ตย.ที่ 33)

พบไม่ปลอดภัย

ตรวจไม่พบสารในกลุ่มต่อไปนี้
: สารประกอบคลอรีน,
: สารประกอบฟอสเฟต,
: สารคาร์บาเมท,
: สารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์
สาเหตุเกิดจาก :
- มีสารชนิดใดชนิดหนึ่งใน 4 กลุ่มข้างต้น หรือเป็นกลุ่มอื่นที่ analystวิเคราะห์ไม่ได้
- มีสารชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดใน 4 กลุ่มข้างต้น ที่มีปริมาณต่ำกว่าที่เครื่องมือจะตรวจได้ แม้สารเหล่านี้มีปริมาณต่ำก็จริง แต่อาจมีการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน หรือเสริมฤทธิ์กับเนื้อเยื่อของพืช ทำให้เกิดความเป็นพิษสูงได้

2. กะหล่ำปลี ( ตย.ที่ 34)

3. มะละกอ ( ตย.ที่ 35)

4. กวางตุ้ง ( ตย.ที่ 36)

5. กวางตุ้ง ( ตย.ที่ 37)

6. พริกขี้หนู ( ตย.ที่ 38)

7. พริกขี้หนู ( ตย.ที่ 39)

8. กระเจี๊ยบเขียว ( ตย.ที่40)

9. ผักคะน้า ( ตย.ที่ 41)

10. ผักคะน้า ( ตย.ที่ 42)

11. ผักชี ( ตย.ที่ 43)

12. ถั่วแระ ( ตย.ที่ 44)

*ใช้ค่ากำหนดของสารพิษกับชนิดผักใกล้เคียง เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีค่ากำหนดในผักชนิดนั้นๆ

 

 

 

 

bottomline
 

ผู้ดูแลเว็บ | เว็บเกี่ยวข้อง
© 2004 GT trading