Thai_flag   |   Eng_flag

 

 

 

เกี่ยวกับยาฆ่าแมลง

 

 

 
 

 

   
 

แนะนำชุดตรวจฯ"จีที"

 
 
 
  • แนะนำการตรวจเบื้องต้น
 

ชุดตรวจยาฆ่าแมลง"จีที"

 
 

 

 

กลับไปยังหน้าหลัก

แนะนำชุดตรวจฯ"จีที"

 

แนะนำตรวจเบื้องต้น


หากท่านสับสนเกียวกับอัตราส่วนในการใส่สารจีที กับคำว่า "ขีด"
โปรดคลิิ๊กที่นี้

ทางเราได้พัฒนาเอกสารการแนะนำชุดตรวจ "จีที"รวมไปถึงการตรวจเบื้องต้น ในเวอร์ชั่น PDF สำหรับท่านที่สนใจโปรดคลิกที่นี้

examples  

(1) ตักตัวอย่างอาหารที่หั่นละเอียด 5 กรัม (สูง 2 ขีดของขวดพลาสติก)ลงในขวดพลาสติก

 

put_solvent1  

(2) เติมน้ำยาสกัด 1 จำนวน 5 ซี.ซี. หรือพอท่วมตัวอย่าง ปิดฝาขวดเขย่าแรงๆ วางทิ้งไว้ 10 - 15 นาที

 

blow_solvent1  

(3) ดูดน้ำยาสกัดจากข้อ 2 จำนวน 1 ซี.ซี. ใส่ในหลอดทดลอง เติมน้ำยาสกัด 2 จำนวน 1 ซี.ซี. นำไประเหยในถาดน้ำอุ่นจนน้ำยาสกัด 1 (ชั้นล่าง) ระเหยหมด

 

(จากขั้นตอนนี้ จนอ่านผลให้ทำในอ่างน้ำอุ่น)
(4) นำหลอดใหม่ 3 หลอด Label และเติมน้ำยาดังนี้

3_tubes  

(4.1) หลอดที่ 1 Label หลอดตัดสิน ใส่น้ำยาสกัด 2 จำนวน 1 ขีด(0.25 ซีซี)

(4.2) หลอดที่ 2 Label หลอดควบคุม ใส่น้ำยาสกัด 2 จำนวน 1 ขีด(0.25 ซีซี)

(4.3) หลอดที่ 3 Label หลอดตัวอย่าง ใส่น้ำยาสกัดจากตัวอย่างที่ได้นำไประเหยเรียบร้อยแลัวในข้อ 3 จำนวน 1 ขีด (0.25 ซีซี)

(5) หลังจากนั้นเติมน้ำยาจีที 1 จำนวน 2 ขีด (0.5 ซีซี)ลงทุกหลอด ทิ้งไว้ 5-10 นาที

 

mix_while_wait  

(6)ในระหว่างรอเวลา ให้เทจีที 2.1 ลงใน จีที 2 เป็นน้ำยาผสมจีที 2 และเทจีที 3.1 ลงในจีที 3 เป็นน้ำยาผสมจีที 3

 

put_othergt  

(7) เติมน้ำยาผสมจีที 2 (จากข้อ 6) ลงในหลอดที่ 1จำนวน 1.5 ขีด(0.375 ซีซี) ส่วนหลอดที่ 2 และ 3 เติม 1 ขีด(0.25 ซีซี) ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที.

(8). เติมน้ำยาผสมจีที 3 (จากข้อ 6) จำนวน 4 ขีด(1 ซีซี) ลงในทุกหลอด ตามด้วยจีที 4 จำนวน 2 ขีด(0.5 ซีซี) เขย่าและเติมจีที 5 จำนวน 2 ขีด(0.5 ซีซี) เขย่า สังเกตสีทั้ง 3 หลอดและอ่านผล จากตาราง

 

read_from_result
ตารางอ่านผล

สีสารละลายในหลอด

เกณฑ์ตัดสิน

หลอดตัวอย่าง สีอ่อนกว่า หรือเท่ากับหลอด ควบคุุม

1. ไม่พบยาฆ่าแมลง

หลอดตัวอย่าง สีอ่อนกว่า หลอดตัดสินแต่เข้มกว่า
หลอดควบคุม

2. พบยาฆ่าแมลงแต่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

หลอดตัวอย่าง สีเข้มกว่า หลอดตัดสิน

3. พบยาฆ่าแมลงในปริมาณมากเกินค่าความปลอดภัย


ด้านล่างคื่อ Link ซึ่งไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ
" แนะนำชุดตรวจฯ"จีที""
1 | 2 | 3

 

ผู้พัฒนาชุดตรวจฯ"จีที"

 
 
 
 

 

การติดต่อสอบถาม

 
 
 
 

คำถาม & คำตอบ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

bottomline
 

ผู้ดูแลเว็บ | เว็บเกี่ยวข้อง
© 2004 GT trading