Thai_flag   |   Eng_flag

 

 

 

เกี่ยวกับยาฆ่าแมลง

 

 

 
 

 

   
 

แนะนำชุดตรวจฯ"จีที"

 
 
 
 

ชุดตรวจยาฆ่าแมลง"จีที"

 
 

 

 

กลับไปยังหน้าหลัก

คำถาม & คำตอบ

 

ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับชุดตรวจฯ "จีที"

 • หลอดตัวอย่างผักที่เป็นเกษตรอินทรีย์ เช่น ต้นหอม กระเทียม ดอกหอม เป็นต้น มีสีเข้ม
  กว่าหรือเท่ากับหลอดตัดสิน ทั้งที่ผู้ปลูกแจ้งว่าไม่ได้ใช้สารเคมีกำจัดแมลง แต่มีการใช้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทน คำตอบ
 • ตรวจตัวอย่างพริกที่แจ้งว่าไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงแล้วพบว่า ไม่ปลอดภัย(เข้มกว่า/เท่ากับหลอดตัดสิน) จะrejectตัวอย่างหรือไม่ คำตอบ
 • ผลการตรวจตัวอย่างผักว่าไม่ปลอดภัยด้วยชุดจีที แต่เมื่อส่งตรวจโดยวิธีมาตรฐานทาง
  ห้องปฏิบัติการแล้วไม่พบอะไรเลย คำตอบ
 • ปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ ใช้สารสะเดาสกัดฉีดพ่น เมื่อเก็บผลผลิตขาย ผู้รับซื้อใช้ชุดจีทีตรวจ พบว่า ผลผลิตส่วนใหญ่ที่ได้ให้สีเท่ากับหรือเข้มกว่าหลอดควบคุมเล็กน้อย ยกเว้นต้นหอมให้สีเท่ากับหลอดตัดสิน คำตอบ
 • ใช้ชุดจีทีตรวจหาสารพิษตกค้างในอาหารพร้อมบริโภค จะประเมินผลอย่างไร คำตอบ
 • ชุดจีทีตรวจหาสารพิษตกค้างในตัวอย่างน้ำ /ดินได้หรือไม่ และประเมินผลอย่างไร คำตอบ
 • สงสัยว่าน้ำดื่มอาจปนเปื้อนสารพิษ จะใช้ชุดจีทีตรวจได้หรือไม่ คำตอบ
 • ชุดจีทีชนิด 10 เทส(test) หรือ 30 เทส(test) ทำไมตรวจไม่ได้ตามนั้น คำตอบ
 • ทำไมถาดน้ำอุ่นดัดแปลงในชุดอุปกรณ์ เมื่อเปิดไฟตั้งทิ้งไว้เป็นชั่วโมงแล้ว อุณหภูมิไม่ขึ้นถึงขีดที่กำหนดในเทอร์โมมิเตอร์คำตอบ
 • ทำไมเมือเปิดไฟในกล่องไม้แล้วเป็นชั่วโมงแล้ว อุณหภูมิของน้ำไม่เดือดคำตอบ
 • เกษตรอินทรีย์(Organic Agriculture) คืออะไร?คำตอบ
 • พืชผักอินทรีย์(Organic Agriculture), ผักปลอดสาร(ผักไร้สาร) ซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเลยนั้น
  มีความจำเป็นต้องตรวจสอบสารพิษตกค้างด้วยชุดน้ำยา”จีที” หรือไม่คำตอบ
 • ทำไมผลการตรวจพืชผักอินทรีย์, ผักปลอดสาร ที่ไม่ได้มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเลย เหตุใดผลการตรวจจึงออกมาว่า
  พบสารพิษตกค้างได้? และจะมีเกณฑ์การตัดสินที่เหมาะสมสำหรับพืชผักอินทรีย์เหล่านี้อย่างไรคำตอบ

ด้านล่างคื่อ Link ซึ่งไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ
" คำถาม & คำตอบ"
1 | 2

ผู้พัฒนาชุดตรวจฯ"จีที"

 
 
 
 

 

การติดต่อสอบถาม

 
 
 
 

คำถาม & คำตอบ

 
 • ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับชุดตรวจฯ"จีที"
 
 

 

 

 

 

 

 

bottomline
 

ผู้ดูแลเว็บ | เว็บเกี่ยวข้อง
© 2004 GT trading